Corporació Municipal

1. CORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PEDREGUER

1  Sergi Ferrús Peris (COMPROMÍS):

Alcalde.

Regidories no delegades: Hisenda, Igualtat, Esports, Urbanisme, Personal, Interior, Aigua.

Membre de la MASSMA / Membre de la MACMA / Membre del Consorci de salvament i extinció d’incendis / President de la Fundació de l’Escola Infantil Municipal / Membre de la Junta local de Protecció Civil / Membre del CREAMA / Membre de la Comissió de seguiment de l’aigua / Membre del CEMA / Membre del Consorci d’Aigües de la Marina Alta.

 Correu de contacte:

alcaldia[arrova]pedreguer.es
 2  Victòria Simó Noguera (COMPROMÍS):

1a tinença d’alcaldia.

Regidories: Serveis Municipals i Contractació, Obres Públiques, Comerç, Indústria, Ocupació.

Membre del CREAMA / Membre de la Societat de reciclatge de residus de la Marina Alta / Membre del Consorci Pla Zonal de Residus.

 Correus de contacte:

serveismunicipals[arrova]pedreguer.es
 3  Blai Josep Server Server    (COMPROMÍS):

2a tinença d’alcaldia.

Tresorer.

Regidories: Cultura, Educació, Normalització Lingüística, Modernització, Participació, Transparència.

Membre de la MACMA / Membre del Patronat de la UNED / Membre de la Fundació Escola Infantil / President del Consell Escolar Municipal.

Portaveu del grup Compromís.

 Correu de contacte:

cultura[arrova]pedreguer.es
 4  Noèlia Miralles Gilabert (COMPROMÍS):

3a tinença d’alcaldia.

Regidories: Turisme, Joventut.

 Correu de contacte:

turisme[arrova]pedreguer.es
 angelabarber
 Àngela Barber Carrió (COMPROMÍS):

Regidories: Medi Ambient, Agricultura.

Presidenta del Consell Agrari Local.

 Correu de contacte:

mediambient[arrova]pedreguer.es
 6  Inma Puigcerver Almodóvar (COMPROMÍS):

Regidories: Sanitat i Benestar Social, Festes.

Membre de la MASSMA / Membre del Fons Valencià per la Solidaritat.

 Correu de contacte:

benestarsocial[arrova]pedreguer.es
 7  Andrés Ferrer Ribes (PP):

Membre del Consell Agrari Local / Membre de la Comissió de seguiment de l’aigua.

Portaveu del grup popular.

Correu de contacte:

grupmunicipalpopular[arrova]gmail.com

 

 8  Josefa Yolanda Miralles Costa (PP):

Membre de la Fundació de l’Escola Infantil Municipal / Membre del Consell Escolar Municipal.

Correu de contacte:

grupmunicipalpopular[arrova]gmail.com

 9  Juan José Puigcerver Vidal (PP):

Membre de la Junta local de Protecció Civil.

 Correu de contacte:

grupmunicipalpopular[arrova]gmail.com

 11b  Pere Antoni Arbona Mezquida (PSPV-PSOE):

Membre de la Fundació de l’Escola Infantil Municipal / Membre de la Junta local de Protecció Civil.

 Correu de contacte:

perantoni[arrova]hotmail.es

 Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE):

Membre del Consell Agrari Local / Membre de la Comissió de seguiment de l’aigua.

Portaveu del grup socialista.

 David Prats Fornés (CUP):

Membre de la Junta local de Protecció Civil / Membre del Consell Agrari Local / Membre de la Comissió de seguiment de l’aigua.

Portaveu del grup CUP.

 Albert Noguera Ballester (CUP):

Membre de la Junta local de Protecció Civil.

2. DECLARACIONS DE BÉNS I ACTIVITATS

A continuació es mostren les declaracions de béns i activitats efectuades per les persones membres de la corporació municipal amb motiu de la presa de possessió (IX legislatura, 2015-2019) i publicades al BOP de 9 de juliol de 2015. Fes clic a la imatge per veure-la millor.

declaracions

3. RÈGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES DE LA CORPORACIÓ I D’INDEMNITZACIONS ALS GRUPS POLÍTICS

El primer dels següents dos quadres mostra les dedicacions, retribucions i assistències percebudes per les persones membres de la Corporació Municipal (les assistències no són percebudes per aquells regidors/es que gaudeixen de dedicació, siga parcial o exclusiva). El segon mostra les indemnitzacions assignades als grups polítics. Aquestes quantitats foren aprovades a la sessió plenària del 30 de juny de 2015.

dediretri1
dediretri2

4. COMISSIONS INFORMATIVES

Seguidament es detallen les Comissions Informatives existents i els respectius membres, d’acord amb allò aprovat en les sessions plenàries de 30 de juny, 30 de juliol i 29 de desembre de 2015:

Comissió especial de Comptes, Hisenda, Urbanisme, Personal, Igualtat, Interior i Esports.

 • Sergi Ferrús Peris (president) (COMPROMÍS).
 • Inmaculada Puigcerver Almodóvar (COMPROMÍS).
 • Andrés Ferrer Ribes (PP).
 • Juan José Puigcerver Vidal (PP).
 • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
 • David Prats Fornés (CUP).
 • Suplents:
  • Victòria Simó Noguera (COMPROMÍS).
  • Blai Josep Server Server (COMPROMÍS).
  • Noelia Miralles Gilabert (COMPROMÍS).
  • Yolanda Miralles Costa (PP).
  • Pere Antoni Arbona Mezquida (PSPV-PSOE).
  • Albert Noguera Ballester (CUP).

Comissió de Serveis Municipals, Contractació, Comerç, Indústria, Ocupació, Medi Ambient, Aigua i Agricultura.

 • Victòria Simó Noguera (presidenta) (COMPROMÍS).
 • Àngela Barber Carrió (COMPROMÍS).
 • Inmaculada Puigcerver Almodóvar (COMPROMÍS).
 • Yolanda Miralles Costa (PP).
 • Pere Antoni Arbona Mezquida (PSPV-PSOE).
 • Albert Noguera Ballester (CUP).
 • Suplents:
  • Sergi Ferrús Peris (COMPROMÍS).
  • Blai Josep Server Server (COMPROMÍS).
  • Noelia Miralles Gilabert (COMPROMÍS).
  • Juan José Puigcerver Vidal (PP).
  • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
  • David Prats Fornes (CUP).

Comissió de Cultura, Normalització Lingüística, Educació, Modernització, Partitipació, Transparència, Turisme, Joventut, Festes, Sanitat i Benestar Social.

 • Blai Josep Server Server (president) (COMPROMÍS).
 • Noelia Miralles Gilabert (COMPROMÍS).
 • Inmaculada Puigcerver Almodóvar (COMPROMÍS).
 • Yolanda Miralles Costa (PP).
 • Pere Antoni Arbona Mezquida (PSPV-PSOE).
 • Albert Noguera Ballester (CUP).
 • Suplents:
  • Sergi Ferrús Peris (COMPROMÍS).
  • Victòria Simó Noguera (COMPROMÍS).
  • Joan Miquel Vidal Martín (COMPROMÍS).
  • Juan José Puigcerver Vidal (PP).
  • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
  • David Prats Fornés (CUP).

Comissió de Planificació.

 • Sergi Ferrús Peris (president) (COMPROMÍS).
 • Victòria Simó Noguera (COMPROMÍS).
 • Àngela Barber Carrió (COMPROMÍS).
 • Andrés Ferrer Ribes (PP).
 • Pere Antoni Arbona Mezquida (PSPV-PSOE).
 • David Prats Fornés (CUP).
 • Suplents:
  • Blai Josep Server Server (COMPROMÍS).
  • Noelia Miralles Gilabert (COMPROMÍS).
  • Inmaculada Puigcerver Almodóvar (COMPROMÍS).
  • Yolanda Miralles Costa (PP).
  • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
  • Albert Noguera Ballester (CUP).

Comissió especial per a l’estudi de la viabilitat de la municipalització dels serveis.

 • Sergi Ferrús Peris (president) (COMPROMÍS).
 • Victòria Simó Noguera (COMPROMÍS).
 • Blai Josep Server Server (COMPROMÍS).
 • Andrés Ferrer Ribes (PP).
 • Juan José Puigcerver Vidal (PP).
 • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
 • David Prats Fornés (CUP).
 • Suplents:
  • Noelia Miralles Gilabert (COMPROMÍS).
  • Àngela Barber Carrió (COMPROMÍS).
  • Inmaculada Puigcerver Almodóvar (COMPROMÍS).
  • Yolanda Miralles Costa (PP).
  • Pere Antoni Arbona Mezquida (PSPV-PSOE).
  • Albert Noguera Ballester (CUP).

 

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI