Anuncis

Consulta del cens electoral

TERMINI PER CONSULTAR LES LLISTES DEL CENS ELECTORAL. Del 6 al 13 d’abril es podran consultar les llistes del Cens Electoral per les persones interessades, personant-se degudament identificats (DNI, NIE, Passaport, … ) a l’Ajuntament de Pedreguer.

PLAZO PARA CONSULTAR LAS LISTAS DEL CENSO ELECTORAL. Del 6 al 13 de abril se podrán consultar las listas del Censo Electoral por los interesados, personándose debidamente identificados (DNI, NIE, Pasaporte, …) en el Ayuntamiento de Pedreguer.

TIME TO CONSULT THE VOTER REGISTRATION LISTS. From 6 to April 13 will be available electoral roll by interested, intervening appropriately identified (DNI, NIE, Passport,…) in the Town Hall of Pedreguer.

[Més informació clicant en Cens Electoral]

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI