ACTIVITATS I MENT ACTIVA PER LA GENT GRAN

ACTIVITATS I MENT ACTIVA PER LA GENT GRAN

El Programa Activitats i Ment Activa es torna a posar en marxa el proper mes d’Octubre.

Per a tots aquells interessats hi haurà una reunió informativa el dimarts 24 de Setembre a les 10’00h al Centre Social de Pedreguer.

[Llegir més…]

Inscripcions per al bus universitari

Després de la reunió prèvia del passat 29 d’agost, el proper 3 de setembre, de 10,00 a 12,00 hores, a la Casa de la Cultura de Pedreguer, tornaran a estar els joves d’AICMA per tal de fer la inscripció definitiva per al bus universitari.

Us deixem ací dades d’interès per la inscripció: [Llegir més…]

Pla conjunt d’ocupació

S’ha acceptat la participació d’aquest Ajuntament en la convocatòria provincial “Pla Conjunt d’Ocupació. Anualitat 2013”, que té com a objectiu afavorir la contractació de persones desocupades de Pedreguer mitjançant el Pla Conjunt entre la Generalitat Valenciana, la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament de Pedreguer, amb la concessió de subvencions de 1.125€ a un total de 18 contractes de treball de persones desocupades de Pedreguer, formalitzats abans de l’1 d’octubre en centres de treball radicats en la província d’Alacant.

Les empreses interessades hauran de presentar la sol·licitud a l’Ajuntament de Pedreguer abans del 30 d’octubre de 2013, i formalitzar un contracte d’almenys 3 mesos i jornada d’almenys 25 hores a la setmana, a una persona desocupada de Pedreguer, inscrita en el Servef des d’almenys l’1 de març de 2013.

En aquest enllaç es poden consultar les bases i la resolució de la Diputació acceptant la inclusió de Pedreguer. I en els dos següents es poden descarregar els impresos de sol·licitud per les empreses:

SOL·LICITUD

ANNEX

Anunci. Neteja d’edificis públics.

La Junta de Govern en sessió de 14 d’agost de 2013, ha aprovat el plec de clàusules administratives que ha de regir la contractació del servei de neteja d’edificis, del qual publiquem el següent extracte: [Llegir més…]

Anunci. Recollida de Residus i Neteja Urbana

EDICTE
La Junta de Govern en sessió de 14 d’agost de 2013, ha aprovat els plecs de clàusules administratives i tècniques que ha de regir la contractació del servei de recollida de residus sòlits urbans, i neteja urbana, subjecte a regulació harmonitzada que s’ha remes al diari oficial de la unió europea, del qual publiquem el següent extracte: [Llegir més…]

I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes.

El I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes del municipi de Pedreguer es concep com el marc d’actuació i la ferramenta per a impulsar el principi d’igualtat dintre de l’Ajuntament  com  a  organització,  així  com  en  la  vida  social,  política  i  cultural  del municipi.

L’Àrea de la Dona de l’Ajuntament de Pedreguer, a través de la Comissió d’Igualtat, presidida per la Regidoria d’Igualtat, desenvoluparà fonamentalment les tasques de coordinació i seguiment derivades del principi de transversalitat.

Podeu trobar la Comissió a les xarxes socials: a Facebook (https://www.facebook.com/igualtatpedreguer/) o a Twitter (https://twitter.com/IgualtatPDGR)

[Llegir més…]

Taller de Formació i Inserció Laboral

Publicació del llistat de persones seleccionades per participar en el Taller de Formació i Inserció Laboral del Pla d’Ocupació Local 2013.

Llistat de persones seleccionades per ordre de puntuació.

Llistat de reserva.

 

Consum de la informació a Pedreguer. Treball d’investigació

L’ajuntament de Pedreguer presenta el treball elaborat per Gerard Fullana Martinez, relacionat amb els mecanismes que té la ciutadania   per informar-se de l’actualitat i del qual  podem extraure molta informació del que pensen els veïns i veïnes de Pedreguer.

Consum de notícies a Pedreguer

 

Pressupostos 2013

En aquest enllaç podeu trobar la previsió d’ingressos i despeses per a 2013, així com una presentació del projecte de pressupostos aprovat el 20 de desembre de 2012.

Us transcrivim també el comunicat de premsa sobre [Llegir més…]

Calendari Laboral 2013 per Pedreguer

Calendari Laboral 2013

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI