Urbanisme

Normes Subsidiàries de Planejament.

Normes Subsidiàries de Planejament de l’Ajuntament de Pedreguer. 1983.

En l’actualitat, a Pedreguer, la major part de la  normativa urbanística encara es recull en la normativa de l’any 1983, anomenada Normes Subsidiàries de Planejament. El document també replega  algunes de les modificacions que s’han fet al llarg del temps.

Tota aquesta normativa es reflecteix en diferents planols:

Nom de Plànol Número Escala
Classificació de Sòl 1 1:10000
Estructura General i Orgànica 2A 1:5000
Estructura General i Orgànica 2B 1:5000
Estructura General i Orgànica 2C 1:5000
Estructura General i Orgànica 2D 1:5000
Estructura General i Orgànica 2E 1:5000
Estructura General i Orgànica 2F 1:5000
Nucli urbà. Zonificació i Usos 3 1:2000
Nucli Urbà. Rasants i Aliniacions 4A 1:1000
Nucli Urbà. Rasants i Aliniacions 4B 1:1000
Nucli Urbà. Rasants i Aliniacions 4C 1:1000
Nucli Urbà. Rasants i Aliniacions 4D 1:1000
Nucli Urbà. Estrustructura Urbanística i Sistemes 5 1:5000
Delimitació d’Espais Protegibles 9 1:10000
Perímetre de la Urbanització Muntanya de la Sella 10 1:5000

 

INFORMACIÓ ADICIONAL AL SEGÜENT ENLLAÇ

1 05

 

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI